Ruckus Virtual Smartzone on ideaalne suurürituste Wi-Fi haldamiseks

Smartzone andmebaasipõhine klasterlahendus

Smartzone sisaldab reaalaajalist andmebaasisüsteemi, mis on Wi-Fi kontrollerite lahenduses ainulaadne, süsteemi saab klusterdada ja skaleerida 30.000 AP-ni ja selles võib korraga sisse olla loginud 300.000 Wi-Fi klienti.  AP-d ise on lokaalselt ellujäävad ja suudavad enamus asju jätkata ka kontrolleriühenduse (see on vana hea SSH tunnel) kadumisel. Näiteks fiks PSK võrk jääb täielikult tööle. Edasi artikli juurde

vSZ 3.5 kliendiühenduse autentimise tester!

Tihti on olukorrad, kus kliendid ei pääse võrku või netiühendus katkeb. Selleks et neid olukordi operaatorlahenduse puhul paremini diagnoosida, on vSZ keskkonnas nüüd Troubleshoot->Client connections menüü all kliendiühenduse tester. Antud näites on näha, et captive portal ei vasta control plane’ile ja ühendust ei avata. Uurimisel selguski, et ip aadresside piirangud olid valesti määratletud, sest server kolis vahepeal teise IP võrku.  Toetatud  on Open, PSK, 802.1x (PEAP,TTLS,TLS,SIM), WISPr protokollid.

Testimiseks on vaja sisestada AP mac aadress ja kliendi mac aadress ning vajutada start. Seejärel on mõistlik lasta kliendil teha võrku logimise üritus.

Screen Shot 2017-05-19 at 11.24.46

 

Smartzone 3.2.1 upgrade tähelepanu, lugege release notes !!!

 

https://support.ruckuswireless.com/software/881-scg-3-2-1-0-139-upload-pre-check-timeout-script

SCG 3.2.1.0.139 Upload Pre-check Timeout Script

Whenever you upload an upgrade image to the controller, it starts a timer to monitor the status of the upload process at set intervals.  If the upload process is not completed within 10 minutes, the controller terminates the upload process and aborts the Upgrade attempt.

In SZ release 3.2.1, Ruckus introduces a data migration pre-check process that must be completed before the upgrade process can start.  When you upload an upgrade image, the controller will first check the database for issues before it starts the upgrade process.  This new pre-check process increases the duration of the image upload process and could potentially cause the upload timer to time out and the upgrade attempt to fail.

To ensure that the upload timer does not time out, apply the extended upload pre-check timeout KSP (script file).

It is not recommended to use Google Chrome to download this script.

Script Loading Instructions: Read Here

 

vSCG seerianumbri küsimine

Seerianumberit on tarvis litsentside aktiveerimiseks Ruckuse weebisaidis, selleks peab olema kontrollerisse SSH ligipääs.

As vSCG is a virtual platform, serial number will be generated only after the complete installation of vSCG. Once the vSCG is successfully installed, you can SSH in to the vSCG and run “show version” command to find the serial number.

Below is a sample output of show version command:

testSCG# show version
Model:WSGvm
Serial#:xxxxxxxxxxxx        // 12 digit serial number of the vSCG
SCG Version:2.5.0.1.174
AP Firmware Version:2.5.0.1.174