Ruckus sai Wi-Fi IPTV protokollile patendi

multicast

 

Ruckus Wireless sai Euroopas ja Ameerikas patendi Wi-Fi mulicast pakettide edastamise uudse meetodi peale. Meetod seisneb  video  (ka IPTv)  multicast pakettide konverteerimises unicast ehk kindlale kasutajale määratud pakettideks, selliselt et kliendi pool  ehk vaataja pool muudatusi tarkvaras ja riistavaras tegema ei pea.  Tehnoloogia võimaldab Ruckusel kasutada adaptiivset suundantenni ja toimetada Mulicast video kohale paljudele klientidele korraga. Tavalahenduse puhul saadetakse  Multicast (ehk pakett mida kuulevad kõik wi-fi kliendid) välja nö nõrga signaalina, mitmetel AP-del on tänapäeval isegi multicast kiirus piiratud, samuti ei toimu edastusvea korral  mingit uuestisaatmist.  Ruckuse patent võimaldab kasutada adaptiivset puhverdamist ja tagada täiesti häireteta videoülekande, sõltumata sellest, kas kasutajad vaatavad sama või erinevaid kanaleid. 

Ruckuse kõik tugijaamad on multiacast IGMPv2 ühilduvad ja oskavad videostriime vaikimisi olukorras tuvastada, samuti ei leki videopaketid teistele klientidele.  

 

Striimide üksikult saatmine tundub raiskamine aga tegelikult see nii ei ole, tegelikes teostatud võrkudes on sideolukorrad, näiteks kiirused igal kliendil väga erinevad ja infot ei saagi kõigile sama parameetritega üheaegselt teele saata. 

Ruckuse tehnoloogiaga on teostatud sajad tuhanded IP-TV kodulahendused, nendest mõned tuhanded ka Eestis.  Samuti kasutatakse videoedastust Hotellides IPTv ehitamiseks. Vaata  Kimton hotelli referentsi.

Loe ka vastavat pressiteadet ruckuse lehel.

Videojälgimise võrk Ruckus Zoneflex toodete baasil

Ruckuse ajalugu algas video striimide edastamisega ja Mediaflex toodete loomisega. Mediaflex tooteid kasutab maailmas üle saja  IPTV operaatori koos meie koduse Elioniga.   ZoneFlex antennilahendus on MediaFlexist kordades tõhusam ja adaptiivsem, ning on disainitud spetsiaalselt ärikeskkonna tarbeks. Mediaflexilt on aga päranduseks saadud videosignaali edastamise oskus.

Videojälgimine vajab professionaalseks teostuseks liikumistuvastusega salvestit ja seega peavad kõik videostriimid puhtalt ka kaamerast serverisse jõudma.  Wi-Fi tugijaamade jõudlus oli senini nii väike ja ebakindel, et kümne kaamera signaali edastus käis kindlasti igast kontori või maja nurgast tugijaamale üle jõu. Tegelikult piisas ühest 1 Mb/s kiirusega kliendist, et kasutada ära kogu tugijaama võimsus.   Ruckuse arukas antenn pakub   kordades paremaid kiiruseid ja seetõttu saavad mitmed striimid katkematult ka toimida.

Soovitav oleks kautada 802.11n standardi kaameraid.  Tesimiseks kasutasime YE Internationaliga koostöös Trendneti 802.11n kaameraid, fotodel on näidatud ka välitingimusteks sobiv korpus, mis ei takista raadiolainete levi.

trendkest1