Kuidas ei peaks Ruckuse AP-d paigaldama

Paar fotot kirjeldavad mitte just kõige õnnestunumat paigalduse juhtu, seadme antenn on liiga lähedal metallist seinadetailidele ja sisuliselt on  püsti paigalduse puhul suunatud kogu horisontaalpolarisatsioonis toimiv antennide kogum vertikaalselt seina tasapinnas.  Seega osa antenni suunkonfiguratsiooni läheb põrandasse, osa lakke ja külgseinadesse.

Õige paigalduse puhul on seadme põhjakinnitus ülesse ja antennid saavad ennast keerata ruumis 360 kraadi. Antenne loomulikult keeratakse elektrooniliselt ja mingit osade liikumist seadmes pole. Tüüpilisel Ruckuse antennil on 4000 erinevat suuna ja polarisatsiooni kombinatsiooni.

Mitu Ruckust on tarvis tavapärase wi-fi väljavahetamiseks

Korduvalt on küsitud, mitme Ruckusega saab näiteks kolme tavalise APga teostatud leviala ära katta.  Küsimusele ei ole olemas täpset vastust, kuid saab öelda ligikaudseid numbreid. Näiteks Laagri koolis oleks vaja olnud 6 tavapärast AP-d, Ruckuse võrk ehitati kahe 2942 AP-ga.  Mercedese teeninduses oli kasutusel neli raadiot ja antenni, praegu on kasutusel üks 2942. Samas on ka juhtumeid, kus suhe on väiksem, aga kindel võib olla, et kaks tavalist võib rahulikult ühe Ruckusega asendada, kui just metallsein vahele ei juhtu jääma.

Paaris viimases  lahenduses on olnud mobiilse Ruckuse Wi-Fi võrgu suhe isegi 10-kordne, sellisel juhul on kasutatud liikuval laotõstukil Ruckus MetroFlex 2221 seadet, selline seadme vastuvõtu osa tundlikkus on -104 dB ja seade omab samuti elektrooniliselt juhitavat suundantenni. Selline 14 dB varu võimaldab suure laoplatsi koos sisemise laoga ära katta ühe väliseadmega ja tagada töö ka punktides, kus puudub otsenähtavus.

Ruckuse Wi-Fi MESH tehnoloogia eelised

3KGroup on senini Wi-Fi   MESH (juhtmeta tugijaamade ühendamine) lahendustest nende halva töökindluse ja läbilaskvuse tõttu kõrvale hoidunud.   Traadita tugijaamu ei saanud paigaldada teineteisest eriti kaugele ja samuti kippus õhk paksuks minema, sest paketi saatmisel traadita tugijaamast kuulis seda ka põhitugijaam ehk siis traadi otsas olev. Järgnev on pilt tavapärasest olukorrast.

tavamesh

Korraliku MESH lahenduse motivatsioon on aga väga kõrge, see aitab säästa 80% paigalduse kuludest ja võimaldab Wi-Fi levitada ka kõrvalhoonetesse ja aladele kus see seni polnud üldse võimalik. (vaata Ruckuse seadmete mesh ühilduvuse kohta siit)

Enamasti  on majades valmis kaablikanalid näiteks maja keskel või ühes tiivas, paigaldame näitlikult kaablikanalite juurde Ruckuse 2942 ZoneFlex tugijaamad. Kaugemates tiibades ja kõrvalhoonetes jääb levi nõrgaks ja paigaldame sinna veel lisaks kaks Ruckuse tugijaama MESH traadita tehnoloogial. Mille poolest need kaks traadita isendit siis tavapärasest paigaldusest erinevad ?

Oletame siis et MESH tugijaam teisel korrusel  on ühendunud I korruse traadiga toidetava tugijaama külge, kasutades selleks antenni suunamise tehnoloogiat.  Samas kui MESH tugijaam suhtleb oma kliendiga, on antenn suunatud kliendi suunas ja põhitugijaama ei segata.  Nüüd aga selgub, et korrusel üks hakkab koosolek ja käivitatakse 4 multimeediaesitlust korraga, juhtme küljes olev tugijaam on rohkem koormatud kui korruse kaks oma.

MESH tigijaam 1 tuvastab olukorra ja avastab, et kolmanda  korruse juhtme otsas olev tugijaam on väikse koormusega ja suunab oma antenni sinna suunda ja side käib siis kolmanda  korruse kaudu.  Seda stsenaariumi ei saa tavaliste antennidega lavastada, sest MESH tugijaam 1 jääks igal juhul segama oma sidega ka esimest ja teist korrust ja eeter oleks üsnagi koormatud. Samuti ei saadaks läbi betoonlagede erinevate korruste vahel loodud kiireid mitmesajamegabitiseid ühendusi.

Samuti on oluline näha, et MESH tugijaama side toimub traadiga tugijaamaga suundantennidega, niiviisi ei segata kohaliku side eetrit. Näiteks saadab traadiga tugijaam MESH tugijaamale paketi ja kui MESH seda oma kliendile edasi saadab, võib traadiga tugijaam enamasti toimetada juba mõne teise kliendiga.  Tavalahenduses olid kõik saatjad ühises levialas ja seega oli eeter pidevalt kinni.

meshsketch

Seega suudame paigaldada näiteks ükskõik millisesse Eesti kontorihoonesse Wi-Fi võrgu ühe päevaga kui vähemalt igal korrusel on olemas üks vaba arvutikaabel.

Ruckuse tugijaamad võivad paikneda teineteisest 500m kaugusel, samuti kõrvalhoonetes ja pikkadel  sisekoridoridel. MESH tehnoloogia on kasutatav ainult koostöös ZoneDirector kontrolleritega.

Mesh tehnoloogia on kasutatav ka õueseadmete puhul.

Ruckus AP-de ühilduvus MESH tehnoloogiaga

 Ruckus ZF 2925, 2942, and 2741 will mesh with each other on 2.4 ghz on 802.11g
Ruckus ZF 7343, 7942 & 7352 will mesh with each other on 2.4 ghz on 802.11n
Ruckus ZF 7962, 7762, 7363, 7372, 7982 & 7782 will mesh with each other on 5 ghz only, on 802.11an
Ruckus ZF 7962, 7762, 7363, 7372, 7982 & 7782 will mesh with R500, R600, R700, T300-series, H500 on 5 ghz only, on 802.11an
Ruckus 802.11ac APs R500, R600, R700, T300-series, H500 will mesh with each other on 5 ghz only, on 802.11an (*ac planned)