Ruckuse Wi-Fi MESH tehnoloogia eelised

3KGroup on senini Wi-Fi   MESH (juhtmeta tugijaamade ühendamine) lahendustest nende halva töökindluse ja läbilaskvuse tõttu kõrvale hoidunud.   Traadita tugijaamu ei saanud paigaldada teineteisest eriti kaugele ja samuti kippus õhk paksuks minema, sest paketi saatmisel traadita tugijaamast kuulis seda ka põhitugijaam ehk siis traadi otsas olev. Järgnev on pilt tavapärasest olukorrast.

tavamesh

Korraliku MESH lahenduse motivatsioon on aga väga kõrge, see aitab säästa 80% paigalduse kuludest ja võimaldab Wi-Fi levitada ka kõrvalhoonetesse ja aladele kus see seni polnud üldse võimalik. (vaata Ruckuse seadmete mesh ühilduvuse kohta siit)

Enamasti  on majades valmis kaablikanalid näiteks maja keskel või ühes tiivas, paigaldame näitlikult kaablikanalite juurde Ruckuse 2942 ZoneFlex tugijaamad. Kaugemates tiibades ja kõrvalhoonetes jääb levi nõrgaks ja paigaldame sinna veel lisaks kaks Ruckuse tugijaama MESH traadita tehnoloogial. Mille poolest need kaks traadita isendit siis tavapärasest paigaldusest erinevad ?

Oletame siis et MESH tugijaam teisel korrusel  on ühendunud I korruse traadiga toidetava tugijaama külge, kasutades selleks antenni suunamise tehnoloogiat.  Samas kui MESH tugijaam suhtleb oma kliendiga, on antenn suunatud kliendi suunas ja põhitugijaama ei segata.  Nüüd aga selgub, et korrusel üks hakkab koosolek ja käivitatakse 4 multimeediaesitlust korraga, juhtme küljes olev tugijaam on rohkem koormatud kui korruse kaks oma.

MESH tigijaam 1 tuvastab olukorra ja avastab, et kolmanda  korruse juhtme otsas olev tugijaam on väikse koormusega ja suunab oma antenni sinna suunda ja side käib siis kolmanda  korruse kaudu.  Seda stsenaariumi ei saa tavaliste antennidega lavastada, sest MESH tugijaam 1 jääks igal juhul segama oma sidega ka esimest ja teist korrust ja eeter oleks üsnagi koormatud. Samuti ei saadaks läbi betoonlagede erinevate korruste vahel loodud kiireid mitmesajamegabitiseid ühendusi.

Samuti on oluline näha, et MESH tugijaama side toimub traadiga tugijaamaga suundantennidega, niiviisi ei segata kohaliku side eetrit. Näiteks saadab traadiga tugijaam MESH tugijaamale paketi ja kui MESH seda oma kliendile edasi saadab, võib traadiga tugijaam enamasti toimetada juba mõne teise kliendiga.  Tavalahenduses olid kõik saatjad ühises levialas ja seega oli eeter pidevalt kinni.

meshsketch

Seega suudame paigaldada näiteks ükskõik millisesse Eesti kontorihoonesse Wi-Fi võrgu ühe päevaga kui vähemalt igal korrusel on olemas üks vaba arvutikaabel.

Ruckuse tugijaamad võivad paikneda teineteisest 500m kaugusel, samuti kõrvalhoonetes ja pikkadel  sisekoridoridel. MESH tehnoloogia on kasutatav ainult koostöös ZoneDirector kontrolleritega.

Mesh tehnoloogia on kasutatav ka õueseadmete puhul.

Ruckus AP-de ühilduvus MESH tehnoloogiaga

 Ruckus ZF 2925, 2942, and 2741 will mesh with each other on 2.4 ghz on 802.11g
Ruckus ZF 7343, 7942 & 7352 will mesh with each other on 2.4 ghz on 802.11n
Ruckus ZF 7962, 7762, 7363, 7372, 7982 & 7782 will mesh with each other on 5 ghz only, on 802.11an
Ruckus ZF 7962, 7762, 7363, 7372, 7982 & 7782 will mesh with R500, R600, R700, T300-series, H500 on 5 ghz only, on 802.11an
Ruckus 802.11ac APs R500, R600, R700, T300-series, H500 will mesh with each other on 5 ghz only, on 802.11an (*ac planned)

Säästa 80% – Wi-Fi logistikakeskusesse mõne tunniga

Siiani oli suurtesse logistikakeskuste ladudesse Wi-Fi ehitamine üsna suur väljakutse. Ladu on muutuva levikeskkonnaga objekt, sest riiulid täituvad ja tühjenevad pidevalt ja kord on nad ees nagu seinad ja siis jälle paistavad läbi.  Samuti on ladudel enamasti plekist laed ja seinad, mille kõige tulemusena on ladude keskkonnas Wi-Fi raadiolevi kõige suuremaks probleemiks multipath fading ehk fiiding, see tähendab signaali jõudmist vastuvõtjasse mitmelt pinnalt peegeldununa ja enamasti ei osanud vastuvõtja sellise signaaliga väga edukalt toime tulla.  Oleme  märganud, et viimase aja Wi-Fi vastuvõtjad on kliendiseadmetes isegi selles osas nõrgemaks muutunud, näiteks väiketerminalid ja mobiiltelefonid.

Ruckus ZoneFlex tugijaamad  suudavad peegeldused täielikult optimeerida ja seetõttu on kliendil tagatud alati optimaalne side, 100×100 ruutmeetrises laos jääb ära keeruline kaabeldustöö ja kokku hoitakse 80% võrgu ehitamise eelarvest.  Ajakulu projekti alustamisest lõpetamiseni on ümmarguselt 1 päev.  Kui leviala on vaja laiendada sellistele aladele, kus kaabeldus puudub, saab kasutada Ruckuse MESH (juhtmevaba tugijaamade vaheline andmeedastus) tehnoloogiat, mis traditsionaalse tehnoloogia puhul on väga ebatõhust, sest tugujaamad hakkavad teineteist eetris segama – ruckuse antenn on aga MESH reziimis alati õieti suunatud ja kohalik side ei sega teist tugijaama.

Ringantennidega ei saa peegeldusi kontrollida, samuti pole tavapärastel AP-del signaalitöötlustarkvara, mis suudaks peegeldunud signaalide suunda tuvastada ja optimeerida. Ruckuse BeamFlex elektrooniliselt suunatav antenn suudab moodusta õhus 4000 eri signaaliteed ja seda ka siis kui kliente on võrgus näiteks 50.  Otustamine toimub paketipõhiselt ja kliendile nähtamatult, samuti ei ole vaja BeamFlexi konfigureerida, õppimisprotsess on täiesti automaatne.

multipath