Rimi Eesti ladude Wi-Fi lahendus Ruckuselt

Rimi Eesti logistika Wi-Fi ladudes kasutati seni tavapäraseid ettevõtetele mõeldud tugijaamasid, neid oli väga suures koguses ja levi ei ulatunud ka igasse ruumi nurka. Tõenäoliselt olid probleemid seotud ka väga tiheda rändlemise (roaming) aktiivsusega. Ruckuse ZoneDirector kontrollerilahendus võimaldab jälgida klientide asukohta ja samuti hallata turvaprofiile.

Laos asendati 22 cisco asendati 12 ruckuse ap-ga, levi ja kvaliteet paranse oluliselt. Ruckus 2942 on 802.11 b/g tugijaam, millel on 4000 erinevat suunadiagrammi moodustab elektrooniliselt suunda muutev antennilahendus, süsteemi tundlikkus on -108 dB ja selektiivsus ehk suuna tajutavus kuni 15 dB. Sellise antenni puhul on tundlikkuse kõrgele tõstmisel ka mõte sees, sest muidu kuuleks vastuvõtja alati kusagilt naabertugijaama või häireid. Samas on ladu oma olemuselt muutuv levikeskkond, riiulid tühjad, näevad kõik kõiki, riiulid täis, on igal pool takistusi ees –  seega on tarvis väga suurt kohanemist, milleks Ruckuse AP-s paiknev raadiolevi ekspertsüsteem sobib suurepäraselt.

Laotõstukite Wi-Fi suurel territooriumil

Kui tegu on laoga, mis paikneb õues ja osaliselt ka siseruumides, on territoorium tavaliselt üsna suur – mõõdetav hektarites – ning  enamasti pole sellisel objektil õuetingimustes arvutikaabeldust valmis kujul olemas.  Tegime alguses katsetused MESH tehnoloogiaga ja proovisime otsida AP-dele sobivaid kohti, kus neile puidukoormatega vastu ei sõidetaks.  Lõpuks selgus, et selles laos  häid AP-de paigutuskohti polegi.

Päästerõngas oli meil tegelikult juba olemas: vahetasime välja laotõstuki peal oleva wi-fi vastuvõtja ehk tahvelarvuti wi-fi. Tavalised wi-fi seadmed suudavad vastu võtta umbes -85 dB signaali ja antenn on sellisel liikuval seadmel 360 kraadi omni, seega kõik peegeldused ja häired segavad tööd.  Meie lahenduses sai tõstuki peal olev wi-fi asendatud Ruckus 2211 seadmega, millel on -104 dB tundlikkus ja 64 erineva antennidiagrammiga juhitav suundantenn. Lisades siia AP vastavad parameetrid, mis on 4000 erienvat suunda ja -108 dB tundlikkust, saame arvutada lingi kauguse.   Arvestades, et objektil pole otsenähtavust ja vaja on tagada levi ka siseruumides, võib arvutuse teha järgmiselt: 20 dB transmit – 90 dB (300m) vaba õhu kadu + 104 dB vastuvõttu – 25 dB difraktsioonsumbuvust –  järele jääb halvimal juhul 9dB ning seda on triipkoodide saatmiseks rohkem kui küll.  Praktikas  oli asi kohati isegi parem, sest difraktsioon ei olnud nii domineeriv, pigem oli tegu  peegelduste ja otsenähtavusega ning süsteem toimis nii siseruumides kui ka väljas takistuste taga.

Keskpunkti paigaldasime ühe kõrgema laohoone katuse nurgale.

Miks seda siis tavalise antenniga teha ei saa ?

Saab ju arvutada tavaliste omni antennide lisamisega enam vähem samad lingi marginaalid ja kõik peaks samuti töötama(?)  Tegelikult see nii ei ole, esiteks on omni väga häiretundlik ning teiseks tekitatakse lao territooriumil terve rida ebasobivaid fiidinguid, s.t. häirivaid peegeldusi.  Samuti ei ole omni antenni diagramm alati sobiv kliendini jõudmiseks, Ruckuse dünaamiline suundantenn on aga kogu aeg täpselt selles suunas, kuhu paketti saata tahetakse.

Häirete suhtes on kaks täiesti erinevat asja, kas meil on pidevalt 15 dB kliendi suunda keeratud või on tegu 15 dB omni antenniga.

Enamasti vaadatakse AP konfi ja keeratakse võimsust juurde, kuid tegelikult ei ole AP võimsus suuremate kauguste puhul piiranguks, sest nõrgem pool on hoopis klient ja enamasti pole seda klienti  koorma või auto tagant lihtsalt kuulda.

See pole veel kõik. Nimelt ei ole territoorimul olevad signaaliteed omni antennist lähtuvalt alati optimaalsed, näiteks tungimaks suurde kaarhalli või objekti taha. Ruckuse ekspertsüsteemiga antennilahendus suudab leida territoorimilt ka sobivad peegelpinnad ning signaali ja vastuvõtu vajadusel nendele suunata.

Kasutatud seadmed: MF2211,ZF2741

Logistika plussis Ruckuse Wi-Fi võrk.

Logistika plussi ladudes on aasta algusest kasutusel kogu ladu kattev Wi-Fi lahendus.  Kuna ladudes on käsiterminalid, mille leviomadused pole olnud kunagi parimate killast, siis annab Ruckuse -108 dB tundlikkusega raadio väga häid leviomadusi.

Suurtes laoruumides on tavaliselt probleemiks interferents ja peegeldustest tulenevad signaalikaod.  Ruckuse suundantennilahendus toimib siin väga mõistlikult, esiteks ei ole vaja tugijaamu nii palju paigaldada ja suundantenniga on nagunii interferents väiksem, teiseks tekib peegeldusi palju vähem, sest signaali ei kiirata kogu plekist lao peale laiali vaid suuntakse ühe või mitme kitsa kiirena.

Lisaks rakendub Ruckuse ekspertsüsteem, mis võimaldab peegeldunud signaalide puhul kadu vähendada.

3K Group on ehitanud mitmed suured logistikakeskuste Wi-Fi lahendused, nende hulgas: Smarten Logisticsi pealadu, VIA 3L pealadu, Karlskroona pealadu, Balti Autoosade pealadu.

logistika

Säästa 80% – Wi-Fi logistikakeskusesse mõne tunniga

Siiani oli suurtesse logistikakeskuste ladudesse Wi-Fi ehitamine üsna suur väljakutse. Ladu on muutuva levikeskkonnaga objekt, sest riiulid täituvad ja tühjenevad pidevalt ja kord on nad ees nagu seinad ja siis jälle paistavad läbi.  Samuti on ladudel enamasti plekist laed ja seinad, mille kõige tulemusena on ladude keskkonnas Wi-Fi raadiolevi kõige suuremaks probleemiks multipath fading ehk fiiding, see tähendab signaali jõudmist vastuvõtjasse mitmelt pinnalt peegeldununa ja enamasti ei osanud vastuvõtja sellise signaaliga väga edukalt toime tulla.  Oleme  märganud, et viimase aja Wi-Fi vastuvõtjad on kliendiseadmetes isegi selles osas nõrgemaks muutunud, näiteks väiketerminalid ja mobiiltelefonid.

Ruckus ZoneFlex tugijaamad  suudavad peegeldused täielikult optimeerida ja seetõttu on kliendil tagatud alati optimaalne side, 100×100 ruutmeetrises laos jääb ära keeruline kaabeldustöö ja kokku hoitakse 80% võrgu ehitamise eelarvest.  Ajakulu projekti alustamisest lõpetamiseni on ümmarguselt 1 päev.  Kui leviala on vaja laiendada sellistele aladele, kus kaabeldus puudub, saab kasutada Ruckuse MESH (juhtmevaba tugijaamade vaheline andmeedastus) tehnoloogiat, mis traditsionaalse tehnoloogia puhul on väga ebatõhust, sest tugujaamad hakkavad teineteist eetris segama – ruckuse antenn on aga MESH reziimis alati õieti suunatud ja kohalik side ei sega teist tugijaama.

Ringantennidega ei saa peegeldusi kontrollida, samuti pole tavapärastel AP-del signaalitöötlustarkvara, mis suudaks peegeldunud signaalide suunda tuvastada ja optimeerida. Ruckuse BeamFlex elektrooniliselt suunatav antenn suudab moodusta õhus 4000 eri signaaliteed ja seda ka siis kui kliente on võrgus näiteks 50.  Otustamine toimub paketipõhiselt ja kliendile nähtamatult, samuti ei ole vaja BeamFlexi konfigureerida, õppimisprotsess on täiesti automaatne.

multipath