Rimi Eesti ladude Wi-Fi lahendus Ruckuselt

Rimi Eesti logistika Wi-Fi ladudes kasutati seni tavapäraseid ettevõtetele mõeldud tugijaamasid, neid oli väga suures koguses ja levi ei ulatunud ka igasse ruumi nurka. Tõenäoliselt olid probleemid seotud ka väga tiheda rändlemise (roaming) aktiivsusega. Ruckuse ZoneDirector kontrollerilahendus võimaldab jälgida klientide asukohta ja samuti hallata turvaprofiile.

Laos asendati 22 cisco asendati 12 ruckuse ap-ga, levi ja kvaliteet paranse oluliselt. Ruckus 2942 on 802.11 b/g tugijaam, millel on 4000 erinevat suunadiagrammi moodustab elektrooniliselt suunda muutev antennilahendus, süsteemi tundlikkus on -108 dB ja selektiivsus ehk suuna tajutavus kuni 15 dB. Sellise antenni puhul on tundlikkuse kõrgele tõstmisel ka mõte sees, sest muidu kuuleks vastuvõtja alati kusagilt naabertugijaama või häireid. Samas on ladu oma olemuselt muutuv levikeskkond, riiulid tühjad, näevad kõik kõiki, riiulid täis, on igal pool takistusi ees –  seega on tarvis väga suurt kohanemist, milleks Ruckuse AP-s paiknev raadiolevi ekspertsüsteem sobib suurepäraselt.

Laotõstukite Wi-Fi suurel territooriumil

Kui tegu on laoga, mis paikneb õues ja osaliselt ka siseruumides, on territoorium tavaliselt üsna suur – mõõdetav hektarites – ning  enamasti pole sellisel objektil õuetingimustes arvutikaabeldust valmis kujul olemas.  Tegime alguses katsetused MESH tehnoloogiaga ja proovisime otsida AP-dele sobivaid kohti, kus neile puidukoormatega vastu ei sõidetaks.  Lõpuks selgus, et selles laos  häid AP-de paigutuskohti polegi.

Päästerõngas oli meil tegelikult juba olemas: vahetasime välja laotõstuki peal oleva wi-fi vastuvõtja ehk tahvelarvuti wi-fi. Tavalised wi-fi seadmed suudavad vastu võtta umbes -85 dB signaali ja antenn on sellisel liikuval seadmel 360 kraadi omni, seega kõik peegeldused ja häired segavad tööd.  Meie lahenduses sai tõstuki peal olev wi-fi asendatud Ruckus 2211 seadmega, millel on -104 dB tundlikkus ja 64 erineva antennidiagrammiga juhitav suundantenn. Lisades siia AP vastavad parameetrid, mis on 4000 erienvat suunda ja -108 dB tundlikkust, saame arvutada lingi kauguse.   Arvestades, et objektil pole otsenähtavust ja vaja on tagada levi ka siseruumides, võib arvutuse teha järgmiselt: 20 dB transmit – 90 dB (300m) vaba õhu kadu + 104 dB vastuvõttu – 25 dB difraktsioonsumbuvust –  järele jääb halvimal juhul 9dB ning seda on triipkoodide saatmiseks rohkem kui küll.  Praktikas  oli asi kohati isegi parem, sest difraktsioon ei olnud nii domineeriv, pigem oli tegu  peegelduste ja otsenähtavusega ning süsteem toimis nii siseruumides kui ka väljas takistuste taga.

Keskpunkti paigaldasime ühe kõrgema laohoone katuse nurgale.

Miks seda siis tavalise antenniga teha ei saa ?

Saab ju arvutada tavaliste omni antennide lisamisega enam vähem samad lingi marginaalid ja kõik peaks samuti töötama(?)  Tegelikult see nii ei ole, esiteks on omni väga häiretundlik ning teiseks tekitatakse lao territooriumil terve rida ebasobivaid fiidinguid, s.t. häirivaid peegeldusi.  Samuti ei ole omni antenni diagramm alati sobiv kliendini jõudmiseks, Ruckuse dünaamiline suundantenn on aga kogu aeg täpselt selles suunas, kuhu paketti saata tahetakse.

Häirete suhtes on kaks täiesti erinevat asja, kas meil on pidevalt 15 dB kliendi suunda keeratud või on tegu 15 dB omni antenniga.

Enamasti vaadatakse AP konfi ja keeratakse võimsust juurde, kuid tegelikult ei ole AP võimsus suuremate kauguste puhul piiranguks, sest nõrgem pool on hoopis klient ja enamasti pole seda klienti  koorma või auto tagant lihtsalt kuulda.

See pole veel kõik. Nimelt ei ole territoorimul olevad signaaliteed omni antennist lähtuvalt alati optimaalsed, näiteks tungimaks suurde kaarhalli või objekti taha. Ruckuse ekspertsüsteemiga antennilahendus suudab leida territoorimilt ka sobivad peegelpinnad ning signaali ja vastuvõtu vajadusel nendele suunata.

Kasutatud seadmed: MF2211,ZF2741

Logistika plussis Ruckuse Wi-Fi võrk.

Logistika plussi ladudes on aasta algusest kasutusel kogu ladu kattev Wi-Fi lahendus.  Kuna ladudes on käsiterminalid, mille leviomadused pole olnud kunagi parimate killast, siis annab Ruckuse -108 dB tundlikkusega raadio väga häid leviomadusi.

Suurtes laoruumides on tavaliselt probleemiks interferents ja peegeldustest tulenevad signaalikaod.  Ruckuse suundantennilahendus toimib siin väga mõistlikult, esiteks ei ole vaja tugijaamu nii palju paigaldada ja suundantenniga on nagunii interferents väiksem, teiseks tekib peegeldusi palju vähem, sest signaali ei kiirata kogu plekist lao peale laiali vaid suuntakse ühe või mitme kitsa kiirena.

Lisaks rakendub Ruckuse ekspertsüsteem, mis võimaldab peegeldunud signaalide puhul kadu vähendada.

3K Group on ehitanud mitmed suured logistikakeskuste Wi-Fi lahendused, nende hulgas: Smarten Logisticsi pealadu, VIA 3L pealadu, Karlskroona pealadu, Balti Autoosade pealadu.

logistika

Videojälgimise võrk Ruckus Zoneflex toodete baasil

Ruckuse ajalugu algas video striimide edastamisega ja Mediaflex toodete loomisega. Mediaflex tooteid kasutab maailmas üle saja  IPTV operaatori koos meie koduse Elioniga.   ZoneFlex antennilahendus on MediaFlexist kordades tõhusam ja adaptiivsem, ning on disainitud spetsiaalselt ärikeskkonna tarbeks. Mediaflexilt on aga päranduseks saadud videosignaali edastamise oskus.

Videojälgimine vajab professionaalseks teostuseks liikumistuvastusega salvestit ja seega peavad kõik videostriimid puhtalt ka kaamerast serverisse jõudma.  Wi-Fi tugijaamade jõudlus oli senini nii väike ja ebakindel, et kümne kaamera signaali edastus käis kindlasti igast kontori või maja nurgast tugijaamale üle jõu. Tegelikult piisas ühest 1 Mb/s kiirusega kliendist, et kasutada ära kogu tugijaama võimsus.   Ruckuse arukas antenn pakub   kordades paremaid kiiruseid ja seetõttu saavad mitmed striimid katkematult ka toimida.

Soovitav oleks kautada 802.11n standardi kaameraid.  Tesimiseks kasutasime YE Internationaliga koostöös Trendneti 802.11n kaameraid, fotodel on näidatud ka välitingimusteks sobiv korpus, mis ei takista raadiolainete levi.

trendkest1

3KGroup toetab Ruckusega Offroadi 4×4 Wi-Fi levi

Seekordne Offroad hooaja lõpetamise üritus toimus Sirgala karjääris, mitmete muude raadiolahenduste kõrval oli esindatud ka 3KGroupi Ruckuse Wi-Fi leviala.

Sirgala karjääris on mitmeid vanu remonditöökodasid ja üldjoontes võib seda võrrelda tavalise hoonestatud tehaseterritooriumiga. Ruckuse ZoneFlex tugijaam paigaldati 7 m kõrgusele ja see tagas mobiiltelefoniga Wi-Fi olemasolu ka 250 m kaugusel. Wi-Fi ühendus toimis isegi aladel, kus puudus otsenähtavus Ruckuse tugijaamani.

sirgala