Ruckus Wi-Fit kasutatakse laialt hariduses

Eesti haridusastused on hakanud üha enam kasutama Ruckuse ZoneFlex Wi-Fi seadmeid, toome ära mõned eelmise aasta referentsid: Eesti Kunstiakadeemia, Raatuse Gümnaasium, Rakvere Ametikool, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, Noarootsi Gümnaasium, Jõõpre põhikool, Laagri põhikool ja lasteaed, Laagri Gümnaasium, Haapsalu Gümnaasium ja paljud teised.

Ruckuse leviala ja kvaliteet on sedavõrd head, et Ruckuse lahendus suudab hinna poolest  konkureerida isegi odavama klassi seadmetega, näiteks Laagri Põhikoolis oleks tulnud paigaldada 6 tavalist AP-d, koos paigaldusega oleks kulu olnud suurem kui kahe Ruckus ZoneFlex AP seadme hind koos paigaldusega. Lisaks oleks tulnud kuut odavat seaded regulaarselt resettida, et need üldse töötaks.

Inglismaal on 2010. aastal paigaldatud Ruckuse Wi-Fi võrgud enam kui 500 haridusasutusse, nende seas on kõrgkoole ja väiksemaid õppeasutusi.

Huvitav on ka see, et inimesed ei taju tihti telekommunikatsioonitehnika arengut, kui see just pole iPhone või miski arvutiga seotu. Pentium IV arvutit ei taha keegi osta, aga tänapäevase Wi-Fi ja 6 aastat vana tehnika vahe ei paista nii lihtsalt kätte. Räägitakse, et mul on siin hea vana 6 aastat tagasi tehtud Wi-Fi haldussüsteem, küsin aga kohe, et mida sa seal haldad ? Vastuseks tuleb, et on vaja sagedusi vahetada ja uurida kliendi muresid. Tegelikult on need probleemid uutes süsteemides suures osas automatiseeritud ja Wi-Fi võrk töötab katkematult aastaid, isegi häirete ja suure koormuse tekkimisel.

Ajad oli ka teised, ühiselamus istus võrgus võibolla 20 kasutajat, kolm oli neist aktiivsed, nüüd on neid samas kohas 120 ja 20 ei ole aktiivsed kasutajad. Väljakutsed on täiesti muutunud, ei saanud Wi-Figa hakkama isegi Steve Jobs oma demodes, Ruckus saab sellega hakkama suurepäraselt.


Kaheksa Head Asja Ruckuse Kohta


1  . Intrusion detection / intrusion preventsion system häkkimiskindluse ja turvalisuse tagamiseks. IDS/IPS on kõigi Ruckuse  kontrolleritega kohe kaasa tulev omadus.

2. Beam-forming ja intereference prevention tagamaks häirekindlust, sest häireallikate arv kasvab pidevalt.Ruckus pakub 15 dB antenni selektiivsust.  Häiretase kasvab alati ka kasutajate arvu kasvades ja mõnes kohas on võimatu ilma selleta töötada. Näiteks Tallinna kesklinnas on meil mõnikümmend sellist Ruckuse klienti, kelle puhul ainsana osutus toimivaks Ruckus ZoneFlex seade.
3. QOS for unicast and multicast media packets, võimalik ka AP tasandil kiirusepiiranguid seada või videot ja VoIP liiklust garanteerida (mitte ainult prioritiseerida), võimalik pidada videokonverentse, vaadata IPTV programmi või muud sellist.  Multicast garanteeritud edastus ja multimeedia edastuse ajastuse garanteerimine puudub teistel tootjatel täielikult. Elion on samuti valinud IPTV edastuseks Ruckuse seadmed.
4. Autentimine otse AD või Linux võrkudega, seega piisab konto  tegemisest ainult vastavas süsteemis ja  kasutaja saab Wi-Fi ise konfigureeritud. Peaaegu hädavajalik suurte võrkude haldamiseks. Lõpuks on ka alternatiivne lahendus Radiusele (Ruckus toetab muude lahenduste hulgas ka Radiust), mis oli suhteliselt keerukas süsteem mitmekülgse arvutipargi Wi-Fi võrku lubamiseks. Ruckus võimaldab automaatselt väljastada kõigile kasutajatele unikaalsed WPA PSK 512-bitisedvõtmed, mida saab ka ükshaaval sulgeda ja vajadusel uuendada, kui mõni arvuti peaks asutusest “ära jalutama”.
5. Lisaks on Ruckusel veel TR069 haldus, mis on suurtes võrkudes standardiks saanud,
võimaldab AP-sid provisioneerida kasvõi töötaja kodus ja neid hiljem hallata.
6. Kaheksa korda suurem liiklusmaht – Ruckuse võrgus on kõik signaalid suunatud ja tüüpilises tänapäevases majas pakub see tehnoloogia 8x suuremat summeeritud läbilaskvust kui tavapärane tehnoloogia. Enamik tavapäraseid ap-sid on suure osa ajast lihtsalt ootel või teiste seadmetega kollisioonis.  Antenni beamforming on Ruckusel kahesuunaline ja toimib ka vastuvõtul ning seda tehakse paketipõhiselt, jälgides igal hetkel kasutaja asukohta.
7. Kaheksa korda suurem leviala.  Levi pindala on tõpoolest väga suur, Ruckuse  suundantenni arukas lahendus on ehitatud ekspertsüsteemi peale, mis ehitab oma ümbrusest koos peegelpindade, majas leiduvate aukude ja pindadega hetkega suure superantenni, seetõttu on mõnedel juhtudel võimalik katta ühe seadmepaariga isegi 10 korrust (Eesti Mereakadeemia).
8.Väga head “kõrvad” – Ruckus kuuleb selektiivselt -108 dB tugevusega signaale, kokurentid peavad siin leppima -90 dB-ga ja seda veel koos häiretega, st nende antenn ei ole suunatud ja kuuleb ka kõiki häireid ümbruskonnas. Mittelogaritmilisel skaalal on Ruckuse vastuvõtus 100-kordne eelis. Enamasti ongi väiksed terminalid, nagu iPhone või ka osad läpakad suurim murelaps, sest nende 10 mW saatja ei suuda AP-ni signaali veakindlalt kohale toimetada.

Mereakadeemia ühiselamu levi õuest tubadesse

Õuest tuppa lahendustes tekitatakse leviala õues paiknevate Wi-Fi tugijaamade abil ning siseruumidesse AP-sid ei paigaldata. Signaal peab sellisel juhul läbima kas akent või seina või kulgema üle peegelduste või difraktsioonikeskkondade.

Mereakadeemia ühiselamus on 11 korrusel ligi 150 tuba ja tippaegadel ligemale 100 üheaegset Wi-Fi kasutajat.  Seni kasutati igal korrusel Colubrise AP-sid, mille signaal kippus korruste äärealadel nõrgaks jääma.

Lahendasime olukorra Ruckus 2741 õueseadmetega. Kahel pool maja on õue paigaldatud üks AP selliselt, et on otsenähtavus kõikidesse ühiselamu akendesse. Leviala ulatub edukalt isegi tubade ees olevatesse esikutesse ja osaliselt koridoridesse (esikute ja tubade vahel on kerged vaheseinad).

Miks ei tööta siis lahendus tavapärases käekirjas?  Kindlasti on Ruckuse puhul üks põhilisi argumente vastuvõtu tundlikkus: -108 dB ja seda selektiivselt, ehk siis virtuaalselt suunatakse iga paketi suunas kitsa nurgaga 15 dB suundantenn. Arvestades signaali kadu, mis tuleneb aknalaudadest ja kergvaheseintest ning akendest, on selline lahendus ainuvõimalik kuulmaks kliendi nõrka signaali.

Kasutatakse ka Ruckuse seadmete kiiruse piiramise omadusi, kus määratakse kliendipõhine kiirus juba tugijaama tasandil, see tagab ressursside täpsema jaotuse raadioeetri tasandil ja võimaldab töötada oluliselt suurema arvu klientiedega üheaegselt.

yhikas

Ruckus Wireless Tartu hariduskonverentsil

rollu

Ruckuse Wi-Fi tooted olid väljas Tartu Hariduskonverentsil.  Torpati konverentsikeskuses suutis üks Ruckuse wi-fi tugijaam tagada kõigis punktides maksimaalse 54 Mb/s leviala.

Rõõm  oli tutvustada referentsina  Eesti tänapäevaseimat Wi-Fi võrku  Eesti Kunstiakadeemias.   Suurem leviala pakub klientidele suurt huvi ja võimaldab  ka hariduses märgatavalt kulusid kokku hoida.

Haridusele pakub Ruckus 802.11n võrke 50% soodustusega alataes kahekümnest AP-st. Soodustusi teeme ka väiksematele võrkudele.

Hariduse netikasutus on viimaste aastatega pidavalt kasvanud, uute kasutajagruppidena on tulnud juurde õpilased ja lisandunud on ka õpetajate kantavate arvutite arv.  Hea oli tõdeda, et  koolijuhid ja haridustöötajad on teadvustanud töökindla andmeside vajalikkust ja on valmis sellesse panustama.

Vaata ka laagri kooli Wi-Fi ja Rakvere Ametikooli referentsi.