LoRaWan IoT 800 MHz antennid

LoRaWan on IoT seadmete jaoks loodud väikse kiirusega raadiosidevõrk, mis on ideaalne lahendus erinevate näidukogumiste ja monitooringu ning automaatse juhtimise lahenduste jaoks.

Kuna LoRaWAN kasutab Euroopas  ISM loavaba sagedusi, on antenni kvaliteet suunadiagrammide ja häirete taluvuse osas tugijaamas väga oluline.

Nüüd saadaval Aerali 13dB 10 kraadise elektrilise kaldega 800 MHz antennid.

Miks on vaja ehitada antennid elektrilise kaldega ?   Mehaaniline kaldenurga muutmine ei ole kogue levisektori suhtes ühtlane, samuti on elektrilise kaldega (Electrical tilt) antennid horisontaalsuunast allapoole levidiagrammis väiksemate null aladega. Kokkuvõttes on levi parem ja häireid vähem, sest horisondi suunas kaugustesse on järgmiste tugijaamde ülekostvus oluliselt väiksem.

800 MHz spetsiaalselt ISM IoT jaoks disainitud antennid ootavad kliendile üleandist !  IoT tugijaamades on soovitav kasutada häid antenne, sest vastuvõtjad on loodud kasuama väiekst võimsust ja enamasti paiknema siseruumides.

Screen Shot 2017-10-05 at 11.21.03