Logistika plussis Ruckuse Wi-Fi võrk.

Logistika plussi ladudes on aasta algusest kasutusel kogu ladu kattev Wi-Fi lahendus.  Kuna ladudes on käsiterminalid, mille leviomadused pole olnud kunagi parimate killast, siis annab Ruckuse -108 dB tundlikkusega raadio väga häid leviomadusi.

Suurtes laoruumides on tavaliselt probleemiks interferents ja peegeldustest tulenevad signaalikaod.  Ruckuse suundantennilahendus toimib siin väga mõistlikult, esiteks ei ole vaja tugijaamu nii palju paigaldada ja suundantenniga on nagunii interferents väiksem, teiseks tekib peegeldusi palju vähem, sest signaali ei kiirata kogu plekist lao peale laiali vaid suuntakse ühe või mitme kitsa kiirena.

Lisaks rakendub Ruckuse ekspertsüsteem, mis võimaldab peegeldunud signaalide puhul kadu vähendada.

3K Group on ehitanud mitmed suured logistikakeskuste Wi-Fi lahendused, nende hulgas: Smarten Logisticsi pealadu, VIA 3L pealadu, Karlskroona pealadu, Balti Autoosade pealadu.

logistika