vSZ 3.5 kliendiühenduse autentimise tester!

Tihti on olukorrad, kus kliendid ei pääse võrku või netiühendus katkeb. Selleks et neid olukordi operaatorlahenduse puhul paremini diagnoosida, on vSZ keskkonnas nüüd Troubleshoot->Client connections menüü all kliendiühenduse tester. Antud näites on näha, et captive portal ei vasta control plane’ile ja ühendust ei avata. Uurimisel selguski, et ip aadresside piirangud olid valesti määratletud, sest server kolis vahepeal teise IP võrku.  Toetatud  on Open, PSK, 802.1x (PEAP,TTLS,TLS,SIM), WISPr protokollid.

Testimiseks on vaja sisestada AP mac aadress ja kliendi mac aadress ning vajutada start. Seejärel on mõistlik lasta kliendil teha võrku logimise üritus.

Screen Shot 2017-05-19 at 11.24.46

 

Ruckus UNLEASHED MESH paigalduse nõuanded

Ruckus UNLEASHED on veakindel kõrgkäideldav väikeste ja keskiste ettevõtete jaoks loodud hajus kontrollerilahendus.  Kontrolleritarkvara paiknev tugijaamades hajusalt ja dubleeritult ning võimaldab kuni 25 AP ja 500 kliendi ühendamist.  Kasutada saab R510, R500, R310, R710, H510 jt tugijaamasid.

unleashed

 

Unleashed tarkvaraga  võib R510 AP puhul algne seadistus ebaõnnestuda kui Unleashed master seade ei leia ruuterit, täpsemalt sai paigalduses võimaldatud default-gw saadavus.  Kui algne unleash setup teha autonoomselt üle Configure-Me ssid, siis jääbki 200.3.9.13.228 tarkvaraga master ap setup tsüklisse.

Screen Shot 2017-04-19 at 08.40.22

Seega tehke algne setup (pole vahet kasfix või dünaamilise ip-ga) ja jälgige et esimese etherneti porti oleks ruuter ühendatud.  Järgnevad seadmed konfigureeruvad juba olemasoleva masteri toel.

 

unleash-ap-s

Tänapäevane Wi-Fi diagnostika näitab kätte kõik probleemid !

logoga7signal

Selleks, et Wi-Fi võrgus olevatele probleemidele täpselt jälile saada, tuleb meil võrgus toimuvat skaneerida pikema aja jooksul, enamasti on sobivaks perioodiks 24 tundi, kus saab tuvastada erinevaid olukorrad kasutajate arvust sõltuvalt ja Interneti koormusest lähtuvalt.

7signali võrgu tester sisaldab kuute suundantenni ja spetsiaalset tarkvara, mis salvestab kogu Wi-Fi võrgus toimuva ja võimaldab testida paarsada erinevat näitajat. Oluline on nende testide juures see, et samal ajal saab jälgida väga erinevate võrgukihtide tööd, võib teha HTTP kiiruseteste, kontrollida DNS ja DHCP toimivust aga ka uurida spektrit ja modulatsioonikiirusi erinevate klientide liikluses. Kogu tegevsus ei sega kliendi tavatööd.

Pikaajaline kogemus ja areng on näidanud, et ainult spektrianalüüs ja kiirusetest kõiki probleeme tänapäeval enam leida ei võimalda – Wi-Fi parameetreid on nii palju, et ilma testisüsteemita on sama tunne kui programmeerimine ilma debug ja testimistarkvarata.

Siin graafikul on selgelt näha allalaadimise kiiruse langus tööpäeva alguses, samas oli näha ka klientide arvu kasv.  Wi-Fi väline netikiirus püsis samas normi piires.

HTTP downlink copy

Allalaadimise kiiruse üheks põhjuseks on väga madalad modulatsioonikiirused just allalaadimise osas, analüüs näitas, et tegu ei ole pelgalt kliendi kaugusest tuleneva probleemiga, sest samal ajal püsisid üleslaadimise kiirused 100 Mb/s klassis.  Seega edasi otsustati tegeleda häirete ja süsteemi häälestustega, mis mõjutavad neid probleeme.

Selliseid muudatusi on 7signali testriga hea teha, sest mõnekümne minuti pärast saab kohe võtta kõrvale võrdlusandmed ja leida seosed muudatuste ja tulemite vahel.

modulation downlink

 

Küsi pakkumist W-Fi probleemide diagnostikaks või kvaliteedimõõtmisteks.  Wi-Fi reaalajaline analüüs on ka pärisosa meie poolt pakutavate suurürituste wifiteenuse tootmises. 

 

Ruckus ZoneFlex AP sertifikaatide aegumine

Wi-Fi  süsteemid, mis töötavad ZoneDirector, Smartzone virtuaalses või füüsilsies keskkonnas vajavad vanade AP-de puhul sertifikaatide uuendamist AP-des.  Lisainfot sellest leiab Ruckuse Weebist ja võimalik on ka ajutiselt sertifikaatide kontroll ära keelata.

Unleashed lahenusest see tehnline küsimus ei puuduta, samuti ei pea iseseisvate AP-de sertifikaate uuendama, sest brauserid lubavad neid hallata ka vananenud sertidega.

 

Lidainfot saab järgnevatelt lehtedelt

 

KBA-5390: FAQ – Ruckus AP Device Certificate Refresh

https://support.ruckuswireless.com/answers/000005390

KBA-6099: Ruckus Certificate Replacement Flowchart

https://support.ruckuswireless.com/answers/000006099

SZ sert kontrolli ajutine sulgemine

SmartZone CLI command to disable cert check:

ruckus(config)# no ap-cert-check

Süsteemid, mis antud probleemiga on seotud

 

Screen Shot 2016-10-31 at 19.02.19